homescontents


นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 507 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ภาคบ่าย โรงเรียนชุมชนวัดจันทารามจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีพื้นฐานการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผลการเลือกตั้ง ได้แก่ เด็กหญิงปราณปริญา เมืองชู