homescontents


นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขึ้น ณ วัดจันทาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 408 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 ก.ค. 2563

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนชุมชนวัดจันทารามได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขึ้น ณ วัดจันทาราม โดยมีตัวแทนนักเรียนห้องละ 1 คน ร่วมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ตามขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อเพิ่มพูนความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และตามความเชื่อที่ว่าจะช่วยให้แสงสว่างแก่ชีวิต เป็นกุศลทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ขณะจำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน