homescontents


นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนที่เรียนดีระดับสายชั้น มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เข้าชม : 380 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 ก.ค. 2563
                   โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  สำหรับนักเรียนที่เรียนดีระดับสายชั้น มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งนักเรียนที่ได้รับผลการทดสอบระดับชาติสูงสุดทั้ง O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, Las ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4 และ 5 และคะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็ม ผลการทดสอบอ่านออกเขียนได้ (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งสิ้นจำนวน 52 ทุน
                   ทั้งนี้ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมอนุเคราะห์ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ