homescontents


นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนแบบปกติจากเดิมวันที่ 19 ก.ค. 2564 ไปโดยไม่มีกำหนด
จำนวนผู้เข้าชม : 453 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 ก.ค. 2564
ประกาศ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19 ในพื้นที่อำเภอท่าฉางยังไม่คลี่คลาย โรงเรียนจึงจำเป็นต้องเลื่อนการเปิดเรียนแบบปกติจากเดิมวันที่ 19 ก.ค. 2564 ไปโดยไม่มีกำหนด โดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนมารับแบบฝึกหัดและใบงานชุดใหม่ พร้อมทั้งส่งชุดเก่าในวันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564