homescontents


นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนแบบปกติจากเดิมวันที่ 12 ก.ค. 2564 เป็นวันที่ 19 ก.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าชม : 420 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ก.ค. 2564

ประกาศ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19 ในพื้นที่อำเภอท่าฉางยังไม่คลี่คลาย โรงเรียนจึงจำเป็นต้องเลื่อนการเปิดเรียนแบบปกติจากเดิมวันที่ 12 ก.ค. 2564 เป็นวันที่ 19 ก.ค. 2564