homescontents


นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » คุณทิพวรรณ รักษาพราหมณ์ ข้าราชการบำนาญ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 574 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2563
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 คุณทิพวรรณ รักษาพราหมณ์ ข้าราชการบำนาญ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม จำนวน 4 ทุน ได้แก่
1.เด็กหญิงวนิดา ไชยวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.เด็กหญิงอรพรรณ พาหะมาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3.เด็กหญิงพรผกา เพชรโกษาชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4.เด็กชายเกรียงไกร สังข์เสียงหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ..ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ..