นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
นางจุฑาทิพย์ เหมาะประมาณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.4/1
นางสาวอิศรา ทองมา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.5/2
นายดนุพล จันทร์สน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.6/2