นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้าชม : 368 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ155
2คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล149
3คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ157
4คู่มือการปฏิบัติงานทั่วไป155
5คู่มือการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน161