นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ทำเนียบผู้บริหาร
นายจิต รักประสงค์
ชื่อ - สกุล : นายจิต รักประสงค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : พ.ศ.2446 - 2462
นายคู่ จันทร์ทิพย์
ชื่อ - สกุล : นายคู่ จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : พ.ศ.2462 - 2462
นายปลอบ สุวรรณสินธุ์
ชื่อ - สกุล : นายปลอบ สุวรรณสินธุ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : พ.ศ.2462 - 2470
นายน้อย แท่นนิล
ชื่อ - สกุล : นายน้อย แท่นนิล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : พ.ศ.2470 - 2506
นายวิโรจ เจนจิตศิลป์
ชื่อ - สกุล : นายวิโรจ เจนจิตศิลป์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ระยะเวลา : พ.ศ.2506 - 2527
นายสมพร เวชพราหมณ์
ชื่อ - สกุล : นายสมพร เวชพราหมณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่, ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : พ.ศ.2528 - 2542
นายสำเริง ศักดา
ชื่อ - สกุล : นายสำเริง ศักดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : พ.ศ.2542 - 2553
นายเดโช เพิ่มพารารักษ์
ชื่อ - สกุล : นายเดโช เพิ่มพารารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : พ.ศ.2553 - 2564
นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ชื่อ - สกุล : นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน