นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
จำนวนผู้เข้าชม : 349 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา 2565169