นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » เลื่อนเปิดเรียนรูปแบบปกติ (ON-site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยไม่มีกำหนด
จำนวนผู้เข้าชม : 488 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ในอำเภอท่าฉาง ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนเปิดเรียนรูปแบบปกติ (ON-site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยไม่มีกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-hand โดยผู้ปกครองหรือนักเรียนมารับใบงานและแบบฝึกหัด เพื่อให้นักเรียนนำกลับไปทำที่บ้าน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด