นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » อบต.ท่าฉาง ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 489 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2564

นายกสุโข แก้วบัวทอง มอบหมายให้รองชัยยุทธ ไชยวงศ์ และหัวหน้าสำนักปลัด นำทีมเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าฉาง ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ที่ได้ประสานมาให้ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 นี้