นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรงอาหาร บริเวณอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย
จำนวนผู้เข้าชม : 498 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ก.ค. 2564

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ได้ร่วมกันทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรงอาหาร บริเวณอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย ของนักเรียน คณะครู และบุคลากรตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019