นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ระเบียบโรงเรียนชุมชนวัดจันทารามเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566
จำนวนผู้เข้าชม : 309 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ส.ค. 2566

 ระเบียบโรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม เกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566

สิ่งที่แนบมาด้วย : ระเบียบ1