นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอแสดงความชื่นชมและยินดีอกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคะแนนการทดสอบระดับชาติโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2565 สูงสุดใน 4 รายวิชา
จำนวนผู้เข้าชม : 22563 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2566

 

❤️ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีอย่างยิ่งกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ที่ได้รับคะแนนจากผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 สูงสุดใน 4 รายวิชา
ภาษาไทย 88.50 คะแนน ได้แก่ ด.ญ.วชิรญาณ์ คำภูแก้ว
ภาษาอังกฤษ 78.13 คะแนน ได้แก่ ด.ช.นราวิชญ์ ทองมาก
คณิตศาสตร์ 65.00 คะเเนน ได้แก่ ด.ช.นราวิชญ์ ทองมาก
วิทยาศาสตร์ 62.50 คะแนน ได้แก่ ด.ช.นราวิชญ์ ทองมาก