นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
จำนวนผู้เข้าชม : 257 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 เม.ย. 2566

 ????โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ????
????เด็กหญิงชลนิภา สุรทิน ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
????เด็กหญิงหฤหชนัน เขียวนาวะ ห้องเรียนโครงการ(MST) โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
????เด็กชายเรืองนิรุตติ์ น้อมรอด ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
????เด็กหญิงธัญชนก รู้ข่าว ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนไชยาวิทยา