นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2565
จำนวนผู้เข้าชม : 304 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2566

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2565โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 4 วิชา