นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ผลการประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( RT ) ปีการศึกษา 2565
จำนวนผู้เข้าชม : 272 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 เม.ย. 2566
ผลการประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( RT )
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทั้ง 2 ด้าน
????คะแนนปีการศึกษา 2565 สูงกว่าปีการศึกษา 2564 คือ +25.72????