นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( NT ) ปีการศึกษา 2565
จำนวนผู้เข้าชม : 269 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 พ.ค. 2566

 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( NT )

โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน
????คะแนนปีการศึกษา 2565 สูงกว่าปีการศึกษา 2564 คือ +5.28????