นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศเรื่องเปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566
จำนวนผู้เข้าชม : 249 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 เม.ย. 2566

 ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม

เรื่อง เปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566
**************************************
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
- รับหนังสือเรียน / ตารางเรียน / อุปกรณ์การเรียน / และเงินค่าเครื่องแบบ เวลา 08.30 – 11.00 น.
**************************************
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน วิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์ เวลา 08.30 น.
- รับหนังสือเรียน / ตารางเรียน / อุปกรณ์การเรียน / ชุดขาววันพระ / เสื้อท้องถิ่น และเงินค่าเครื่องแบบ เวลา 09.30–11.00 น.
**************************************
เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ในวันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566